16:40 ICT Thứ tư, 23/04/2014

Trang nhất » Danh mục » Văn bản pháp quy » Văn bản Nhà trường

Quy định nội dung công việc của nhân viên bảo vệ

Thứ ba - 14/02/2012 10:08
Để thống nhất trong công tác bảo vệ trường học, Hiệu trưởng trường THPT Bảo Lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn cuả bảo vệ nhà trường cụ thể như sau:

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BẢO LÂM                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------                                          ------------------o0o---------------

Số: 28/PLHĐ-HĐBV

Bảo Lâm, ngày 01 tháng 09 năm 2011.

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Trường THPT Bảo Lâm

 

- Căn cứ một số quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ do Bộ công an quy định.

- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 73/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
- Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 52/2008/ND-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
- Căn cứ Luật giáo dục 2005 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thong và trường phổ thong có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Căn cứ nhu cầu thực tế của trường THPT Bảo Lâm.

Để thống nhất trong công tác bảo vệ trường học, Hiệu trưởng trường THPT Bảo Lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn cuả bảo vệ nhà trường cụ thể như sau:

 
1. TRÁCH NHIỆM:
- Lập sổ theo dõi chính xác tài sản, vật tư xuất ra khỏi nhà trường. Sổ theo dõi tài sản gồm các cột sau: ngày, người xuất tài sản, tên tài sản, qui cách, đơn vị, số lượng, xuất, ghi chú.
- Mọi tài sản xuất ra khỏi nhà trường phải có phiếu xuất hoặc giấy đồng ý cho xuất của Hiệu trưởng.
- Khi khách đến liên hệ giao dịch. Bảo vệ hỏi rõ lai lịch của khách sau đó liên hệ văn phòng hoặc người cần gặp. Nếu bộ phận văn phòng hoặc người cần gặp đồng ý tiếp thì bảo vệ đề nghị khách đăng ký và xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào bên trong nhà trường.
- Bảo vệ có trách nhiệm giúp khách, CNV, học sinh đưa xe vào đúng vị trí quy định.
- Giúp đỡ các bộ phận, cá nhân nơi công tác trong phạm vi thời gian cho phép.
- Phân ca trực thì bảo vệ phải lập biên bản bàn giao ca.  Biên bản bàn giao ca phải thể hiện các nội dung: số lượng chìa khoá giao, ngày giờ giao, tên người giao – người nhận, các trường hợp phát sinh trong ca trực, các trường hợp cần giải quyết tiếp theo…
- Lập sổ theo dõi CNV và khách gồm các cột sau: ngày, họ tên, bộ phận/cơ quan, giờ đến/đi, nội dung công việc, ghi chú.  Mỗi trường hợp phải ghi riêng.
- Trường hợp bảo vệ được phân công làm ca, hoặc đổi cho người khác thì phải chuyển giao đầy đủ các sổ ghi chép trên đây, chìa khoá, phương tiện làm việc v.v.
- Quản lý chìa khoá các bộ phận, chìa khoá chính, ghi rõ số khoá đã bàn giao trong sổ trực ban khi được phân công.
- Liên hệ cơ quan lân cận hoặc địa phương để hợp đồng phối hợp khi cần thiết (khi có sự uỷ nhiệm của lãnh đạo).
- Thường xuyên kiểm tra tài sản, phát hiện ra những CNV, học sinh xâm phạm tài sản và nội qui của cơ quan và có trách nhiệm báo cáo cho Hiệu trưởng xem xét và xử lý.
- Kiểm tra các thiết bị PCCC đầu tháng, nội dung kiểm tra gồm: bình PCCC còn sử dụng được không? Có đúng vị trí không? Có hướng dẫn sử dụng không? Biên bản kiểm tra chuyển về Đ/c Thành – P. hiệu trưởng để kiểm tra.
- Vận hành thành thạo, thao tác nhanh, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra biết bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng thông thường của thiết bị PCCC. Phòng chống và phát hiện kịp thời các hiện tượng cháy nổ để xử lý ngay đồng thời thông báo cho các cơ quan có chức năng phối hợp giải quyết kịp thời. Chủ động phát hiện để phòng chống các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường.
­- Thông báo ngay cho Hiệu trưởng biết về các trường hợp phạm pháp qủa tang theo luật pháp Việt Nam đối với bất kỳ ai có hành vi phá hoại, trộm cắp, lừa đảo, gian lận… để chiếm đoạt tài sản hoặc gây rối làm mất an toàn trật tự trong cơ quan để giải quyết kịp thời.
- Không tự ý bỏ vị trí gác, trực, không lơ là chây lười, không ngủ trong giờ làm việc, không hút thuốc và sử dụng các chất ma túy, không đánh bài bạc trong giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc. Bảo vệ không đọc báo trong giờ làm việc, không làm ảnh hưởng đến CNV bộ phận khác đang làm việc.
- Kiên quyết không cho CNV và khách có mùi rượu, bia, mang chất nổ, hung khí… vào Cơ quan.
- Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.
 
2. NGHĨA VỤ:
- Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường, của cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong nhà trường.
- Tôn trọng pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và của ngành giáo dục.
- Thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở, phòng bảo vệ là nơi tiếp đón và hướng dẫn khách đầu tiên khi khách đến làm việc và liên hệ công tác với nhà trường nên phải sắp xếp khoa học, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, không được tổ chức các sinh hoạt cá nhân trong phòng làm việc.
- Phải có mặt đúng nơi làm việc được quy định đối với nhân viên bảo vệ trong thời gian quy định của ca trực.
- Quản lý học sinh trong các giờ học đúng nội quy nhà trường ( không để học sinh ra khỏi cổng trường khi chưa được phép của Ban giám hiệu, không để khách đến liên hệ công tác ra vào tự do và đi xe máy, xe đạp trong khu vực trường).
- Một trong hai nhân viên bảo vệ phải có mặt tại phòng bảo vệ 24/24 giờ trong suốt thời gian của hợp đồng, lịch trực cụ thể do nhà trường sắp xếp và báo cáo bằng văn bản với Ban giám hiệu.
- Chấp hành lệnh điều hành của Ban giám hiệu, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động, và các quy định về phòng cháy, chữa cháy.
- Bồi thường vi phạm về vật chất: Bồi thường 100% giá trị tài sản trong trường hợp để kẻ gian trộm cắp hoặc phá hoại. Nếu để tái diễn liên tục có tính hệ thống buộc chấm dứt hợp đồng.
- Điều hành giờ giấc ra vào lớp theo đúng thời gian biểu của nhà trường trong thời gian học sinh học tập.
- Trông giữ xe đạp và xe máy của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường (kể cả xe của khách khi đến liên hệ công tác và làm việc với nhà trường).
- Thường xuyên tuần tra bao quát toàn khu khu vực trong phạm vi quản lý của trường, ngăn chặn người ngoài vào trường khi không có yêu cầu công tác; giám sát, kiểm tra người mang tài sản của trường ra khỏi cơ quan (khi có nghi ngờ).
- Quản lý chìa khóa các phòng học và khu hành chính. Mở và đóng cửa ra vào, cửa phòng học đúng qui định giờ theo yêu cầu phục vụ giảng dạy và học tập.
- Tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ cho các kỳ thi, kiểm tra tập trung  tổ chức trong năm học.
- Chịu trách nhiệm sữa chữa bàn ghế hư, hỏng của nhà trường.
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 
3. CHẾ ĐỘ, CHÍCH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ:
- Được hưởng quyền lợi, chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên bảo vệ của nhà nước ban hành và những quy định cụ thể của cơ quan.
- Được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực cơ quan mình bảo vệ.
- Những cán bộ bảo vệ thuộc biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có năng lực và khả năng phát triển được cơ quan đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt như những cán bộ khác.
 
4. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
- Tập thể, cá nhân bảo vệ cơ quan có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, được khen thưởng theo quy định của nhà nước và được khen thưởng của ngành.
- Tập thể, cá nhân bảo vệ cơ quan lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn bảo vệ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
5. QUYỀN HẠN:
- Từ chối không cho người, phương tiện ra vào cổng không đúng theo qui định.
- Lập biên bản đối với các trường hợp CBCNV vi phạm qui định của cơ quan.
 
6. YÊU CẦU KHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:
-  Mặc đồng phục do trường trang bị ban đầu.
- Nêu cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm khi làm nhiệm vụ, đảm bảo nghiêm túc, lịch sự, nhã nhặn, tận tình, chu đáo.
- Đảm bảo tính chính xác khi báo giờ.
- Khi làm nhiệm vụ bảo vệ ca đêm phải thức và tuần tra liên tục.
- Khi có biểu hiện bất thường về trật tự trị an phải báo cho lãnh đạo đơn vị biết để có biện pháp xử lý.
- Sau mỗi buổi làm việc phải đi kiểm tra cửa của các phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng máy, thư viện và kể cả máy chiếu, máy vi tính trong các phòng học trước khi đóng cửa phòng học.
 
7. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: Báo cáo công việc trực tiếp cho Hiệu trưởng.
 
                           HIỆU TRƯỞNG

Nguồn tin: Trường THPT Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 44 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn