04:08 ICT Thứ bảy, 19/04/2014

Trang nhất » Danh mục » Tin tức - Sự kiện » Thông báo chung

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012

Thứ năm - 12/04/2012 10:15
Nhằm thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng. Trường THPT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT như sau :
   SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BẢO LÂM                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
     --------------------                                        -----------------------------

 
Số :__/KH-THPTBL
                                Bảo Lâm, ngày 01 tháng 04 năm 2012.
                    
              
KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC  2011 – 2012
A- CHUẨN BỊ :
- Căn  cứ Công văn hướng dẫn số 166/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 23 tháng 03 năm 2012  của Bộ GD&ĐT về việc thông báo các môn thi TN THPT năm 2012.
- Thực hiện công văn số: 1699/BGDĐT-GDTrH ngày 26/03/2012 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức ôn thi TNTHPT năm 2012.
- Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng.
          Trường THPT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT như sau :
B –Yêu cầu chung:
- Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ- Sở V/v ôn thi tốt nghiệp , trường tổ chức triển khai , thực hiện tốt công tác ôn thi phù hợp với tình hình của trường nhằm  đạt hiệu quả chất lượng cao.
- GVBM phải thể hiện hết trách nhiệm và tâm huyết của mình để giảng dạy tốt , giúp đỡ học sinh đặc biệt là những học sinh yếu kém .
- Dù các môn không thi tốt nghiệp ,GVBM phải thực hiện hoàn thành đầy đủ chương trình đủ các môn học, giúp HS có kiến thức thi ĐH –CĐ –THCN sắp tới.
         - Quyết tâm nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp theo từng năm học.
C - KẾ HOẠCH ÔN THI  TN- THPT:
    I ./ Ôn thi TN-THPT:
-Thời gian ôn thi từ :
+ Môn Toán, Văn, Anh ôn thi từ : 08/04/2012  đến 26/05/2012
- Nội dung thi theo hướng dẫn kèm công văn số 09/SGDĐT-GDTrH của Sở giáo dục ngày 12 tháng 03 năm 2012  V/v hướng dẫn ôn thi TN-THPT năm học 2011-2012.
- Thời khóa biểu chính khóa:  Buổi sáng.
- Ngày thi : 02, 03, 04/06/2012
- Địa điểm thi : THPT BẢO LÂM
II. / PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN ÔN THI :
 
TT MÔN SỐ TIẾT GV PHỤ TRÁCH LỚP DẠY GHI CHÚ
1  
Toán
 
5
Nguyễn Quốc Hùng 12a1,2 TT
Đặng Ngọc Quyết 12b2,10  
Nguyễn Thị Lành 12b4,9  
Nguyễn Thị Như 12b3,8  
Nguyễn Thị Ánh Hồng 12b1,7  
Hồ Phúc Chánh 12b5,6 TP
2  
Văn
 
4
Nguyễn Thị Thanh Duyên 12b1,2 TT
Ninh Thị Thủy 12b3,4  
Mai Thị Ngọc Ánh 12a1; 12b8,9  
Ka Rôi 12a2  
Đặng Thị Lý 12b6,10  
Ka Kim Cương 12b5,7  
3  
Anh
 
4
Đỗ Thị Đông 12a2; 12b4,5,6 TT
Chu Lộc Đan Quế 12b1,7,8,9  
Nguyễn Thị Phúc Ngân 12b2,10  
Vũ Thị Lệ Diễm 12a1; 12b3  
4 Hóa 4 Nguyễn Thị Minh Hiền 12a1,2; 12b2,9  
Phạm Thị Hường 12b3,7  
Huỳnh Thị Thùy 124,6,8,10 TT
Nguyễn Lệ Quyên 12b1,5  
5 Sử 4 Lục Công Hàm 12b6,7,8,9 TT
Bùi Văn Hà 12b4,5  
Đoàn Quốc Dũng 12b1,2,3  
Phan Thị Lịch 12a1,2  
Hà Minh Nguyệt 12b10  
6 Địa 4 Phạm Trung Thành 12a1,2; 12b1,2 PHT
Nguyễn Thị Hà 12b5,6,7,8,9,10 TP
Ka Mỹ Làn 12b3,4  
Tổng 25      
 
IV. PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO :
 
TT HỌ TÊN CHỨC VỤ Lớp phụ trách
1 Võ Nhật Trí HT 12a1,2; 12b1,2.
2 Hứa Văn Hiệp PHT  12b3,4,5,6.
3 Phạm Trung Thành PHT 12b7,8,9,10.
 
III./ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH : Theo Quyết định 35/2010 của UBND Tỉnh Lâm Đồng ngày 15/10/2010 V/v quy định dạy – học thêm trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
D -  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Đối với giáo viên bộ môn:
       - Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT Lâm Đồng; Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp của trường và nội dung ôn tập đã được thống nhất theo kế hoạch của tổ, GVBM soạn giáo án trình BGH duyệt ( giáo án phải có ngày soạn, yêu cầu kĩ năng kiến thức, phương pháp, dụng cụ thiết bị hổ trợ,  nội dung phải rõ ràng phần nào truyền đạt trên lớp, phần nào học sinh về nhà làm, phần dặn dò phải chi tiết cụ thể các yêu cầu cho học sinh không dặn dò chung chung ), thực hiện đúng kế hoạch và thời khoá biểu.
      - GVBM phải có phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh, hướng dẫn phương pháp học từng bộ môn, đặc biệt HS tự học ở nhà, có nhiều hình thức kiểm tra phong phú, nắm chắc mức độ tiếp thu của học sinh, để có những giải pháp kịp thời giúp đỡ học sinh, nhất là học sinh yếu- kém.
      - GVBM phải phân loại được năng lực tiếp thu bài của học sinh, phân ra từng loại đối tượng khác nhau để bồi dưỡng những kiến thức và kĩ năng cần thiết. Đặc biệt là phải theo sát và đánh giá được mức độ tiến bộ của từng học sinh.
- Thường xuyên kiểm tra bài soạn, bài học, trả bài học sinh. Nhất là việc sữa bài kiểm tra phải hết sức cẩn thận chỉ ra từng chỗ sai cho học sinh thấy và cách khắc phục chỗ sai đó.
      -Tuyệt đối không được dạy tủ - đoán đề, dạy theo bài mẫu, không được in ấn tài liệu riêng để bán cho HS.
      - GVBM cần ôn tập hệ thống hoá kiến  thức, nắm được kiến thức cơ bản để vận dụng, không nên học thuộc lòng, không nên tập trung giải đề thi mà tập trung ôn tập, hướng dẫn cho học sinh tiếp cận đề thi và đáp án của Bộ. Hàng tuần hoặc 2 tuần GVBM cho học sinh bài kiểm tra thử, GV chấm bài và sữa bài để nắm bắt mức độ tiếp thu kiến thức.
      - Hướng dẫn học sinh biết phân tích đề, xác định trọng tâm đề thi, cân đối thời gian hợp lý làm bài có hiệu quả ( Nhất là đề thi trắc nghiệm). GVBM phải tận dụng hết quỹ thời gian ôn thi đầy đủ theo nội dung hướng dẫn, không được nhờ giáo viên khác dạy thay nghỉ phải xin phép HT. Nếu GVBM nghỉ dạy vào các ngày lễ, hoặc chuyện riêng, thì phải dạy bù đúng theo kế hoạch.
- Mỗi giáo viên bộ môn phải tự đề ra biện pháp phù hợp với từng lớp, từng đối tượng học sinh sao cho học sinh có sự tiến bộ và tự tin hơn trong khi ôn tập nhưng phải phù hợp với kế hoạch chung của nhà trường.
- GVBM phối hợp chặt chẽ với GVCN, BGH để phản ánh kịp thời tình hình học tập của học sinh nhất là những học sinh yếu, kém.
- GVBM dự ít nhất 1 tiết/tuần.
2. Đối với tổ trưởng :
- Tổ trưởng tổ chức họp tổ, triển khai nội dung hướng dẫn của Bộ và Sở cũng như kế hoạch ôn thi và hướng dẫn ôn thi TN của trường đảm bảo nhất quán đến từng GVBM.
- Họp tổ chuyên môn, thống nhất nội dung ôn thi, lên kế hoạch ôn tập chi tiết ( kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, hệ thống được mạch kiến thức của chương trình, soạn chi tiết như một tiết dạy phải có:  ngày, nội dung ôn tập, yêu cầu về kiến thức, kĩ năng vận dụng đạt được trong tiết hoặc buổi dạy đó ),  trình P. Hiệu trưởng CM duyệt.
 - Hàng tuần:  tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm sao cho các giáo viên được dự giờ lẫn nhau  và báo cáo với trưởng ban tình hình học tập bộ môn của từng lớp.
- Tổ trưởng chịu trách nhiệm duyệt giáo án của tất cả GV trong tổ và nhận xét cụ thể ( hàng tuần). Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của GV trong công tác ôn thi, phản ánh kịp thời cho Hiệu Trưởng về tình hình ôn thi TN.
- Tổ trưởng thống kê số học sinh yếu kém của môn mình để có biện pháp phụ đạo phù hợp. Đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả chất lượng bộ môn.
- Tổ Trưởng dự ít nhất 01 tiết ôn tập / tuần
- Tổ trưởng có trách nhiệm phân công giáo viên trong tổ để trả bài trái buổi đối với học sinh không thuộc bài.
- Ngày 09/04/2012 : Tổ trưởng nộp kế hoạch ôn thi cho hiệu trưởng duyệt.
 3.  Đối với giáo viên chủ nhiệm :
      - Phải theo dõi chặt chẽ tình hình học tập của lớp nhất là sĩ số lớp suốt thời gian ôn thi, chỉ có BGH mới giải quyết phép, nếu học sinh nghĩ 1 ngày không phép, GVCN kịp thời liên hệ gia đình và yêu cầu PHHS cam kết , nếu tiếp tục nghỉ GVCN đề nghị BG H xử lý.
- Trong thời gian ôn thi TN THPT, GVCN phải sinh hoạt 15 phút đầu giờ 100%.
      - Phổ biến đầy đủ những chủ trưởng của nhà trường đến từng PHHS biết nhất là thời khóa biểu và phải biết địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc với gia đình của từng học sinh.
      - Quan tâm giúp đỡ những học sinh yếu kém và hoàn cảnh khó khăn.
      - Vận động, thu tiền bồi dưỡng đã thoã thuận với PHHS đạt 100%. Được hưởng 5 % công trực tiếp thu.
      - Phối hợp với ban chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp để trả bài trái buổi đối với học sinh không thuộc bài.
4. Đoàn  Thanh niên:
       - Đ/c Nguyễn Văn Tuân và Đ/c Đặng Quang Tùng: có trách nhiệm tổ chức cho Bí thư chi Đoàn lớp theo dõi sĩ số hằng ngày, tổ chức phong trào tự quản lớp, phối hợp với GVCN xử lý kịp thời về thái độ học tập của HS.
       - Thống kê những học sinh vi phạm hàng buổi lên bảng theo dõi học sinh vi phạm.
       - Quản lí tốt đội trực cờ đỏ đảm bảo ổn định nề nếp học sinh, tuyên truyền trong học sinh những gương học tốt, những kinh nghiệm để học bài thi có hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần học tập trong học sinh đồng thời giáo dục những mặt nhận thức chưa tốt để học sinh không mắc phải.
       - Phổ biến những thông tin phục vụ cho kì thi TN THPT và ĐH-CĐ ở góc thông tin đoàn.
       - Báo cáo kịp thời cho BGH về tình hình vi phạm của HS, tham mưu với BGH những vấn đề cần thiết (nếu có).
       - Phối hợp với GVBM và GVCN để trả bài trái buổi đối với học sinh không thuộc bài.
5. Công Đoàn và Chi đoàn giáo viên :
       - Nắm rõ những chủ trương, kế hoạch nhà trường.
       - Lên kế hoạch phối hợp thực hiện tốt công tác ôn thi tốt nghiệp.
       - Đôn đốc, động viên, khơi dậy  nhiệt huyết của giáo viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
       - Theo dõi tuyên dương, khen thưởng đột xuất đối với giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ và những học sinh có những thành tích, tiến bộ trong suốt thời gian ôn thi.
       - Tổ chức phân công công đoàn viên và đoàn viên giáo viên tham gia quản lý học sinh theo yêu cầu của ban chỉ đạo .
       - Quan hệ với ban đại diện CMHS và các mạnh thường quân để hổ trợ một số vấn đề phát sinh .
       - Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm những đơn vị bạn làm tốt công tác ôn thi TN THPT .
       - Tham mưu với Ban chỉ đạo kịp thời những vấn đề phát sinh, những cách làm hay trong thời gian ôn thi .
6. Chi Bộ :
 - Theo dõi , kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nhiệm vụ .
- Phân công Đảng viên trong chi bộ phụ trách theo dõi giáo viên và học sinh yếu-kém ( nhiệm vụ : nắm bắt tình hình học tập trong lớp, ở nhà; ý thức chấp hành nội qui, giờ giấc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình , quan hệ bạn bè; Liên hệ chặt chẽ với GVBM, GVCN và PHHS)
- Lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của ban chỉ đạo để hoạt động có hiệu quả nhất .
7. Công tác phối hợp với ban đại diện CMHS :
- Phổ biến rộng rãi công tác ôn thi TN THPT đến từng PHHS .
- Kết hợp xử lý một số tình huống xảy ra trong quá trình ôn thi. Động viên, chia sẽ và nhắc nhở các em quyết tâm học tập trong một số buổi sinh hoạt dưới cờ .
- Phối hợp trong công tác vận động thu tiền để hổ trợ cho GVBM giảng dạy .
- Phối hợp trong công tác tổ chức thi TN THPT tại trường .
8. Phối hợp với chính quyền địa phương :
- Tuyên truyền rộng rãi kế hoạch ôn thi TN THPT đến lãnh đạo địa phương.
- Đài truyền thanh địa phương thông tin về công tác ôn thi và thi tại trường .
- Mời lãnh đạo địa phương đến thăm công tác ôn thi của trường và động viên thầy cô giáo và học sinh .       
- Hổ trợ một số vấn đề phát sinh trong quá trình ôn thi và tổ chức thi TN THPT .
9. Ban giám hiệu :
         9.1.  Đ/c Võ Nhật Trí :
- Phụ trách 02 tổ :  Toán +  Sử.
- Duyệt các kế hoạch của tổ trưởng vào ngày 09/04/2012.
      - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch ôn thi của GVBM và công tác chủ nhiệm, duyệt kế hoạch và giáo án giáo viên.
      - Hàng tuần: BGH duyệt giáo án tất cả giáo viên trước khi lên lớp. Tổ chức họp với tổ chuyên môn rút kinh nghiệm giảng dạy.
       - Thành lập ban chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp và phân công rõ ràng trách nhiệm cụ thể từng thành viên.
- Phối hợp chặt chẽ các bộ phận để thực hiện tốt nhiệm vụ .
- Dự giờ đột xuất ít nhất 1 tiết/ tổ/tuần.
- Tổ chức họp toàn thể Ban chỉ đạo hàng tuần thong qua cuộc họp liên tịch.
         9.2.  Đ/c Hứa Văn Hiệp :
 - Phụ trách 02 tổ: Tổ Hóa +  Văn
 - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch ôn thi của GVBM và công tác chủ nhiệm, duyệt kế hoạch và giáo án giáo viên.
 - Hàng tuần, duyệt giáo án tất cả giáo viên trước khi lên lớp.
 - Tổ chức họp với tổ chuyên môn rút kinh nghiệm giảng dạy .
       - Lập sổ đầu bài ôn thi tốt nghiệp và quản lí nề nếp chuyên môn đúng qui định.
- Phân công giáo viên ôn thi và sắp thời khoá biểu ôn thi .
- Dự giờ đột xuất ít nhất 1 tiết/ tổ/tuần.
- Hổ trợ công việc chuyên môn khi đ/c Trí đi học.
- Tổ chức theo dõi việc cập nhật thông tin từng ngày về tình hình học tập của từng lớp 12 trên bảng thông tin. Phối hợp BGH, GVBM, GVCN, Đoàn thanh niên xử lý trực tiếp những vi phạm của học sinh và trả bài đối với học sinh không thuộc bài.
 
          9.3.  Đ/c Phạm Trung Thành :
- Phụ trách 02 tổ: Tổ Anh + Địa.
- Hàng tuần, duyệt giáo án tất cả giáo viên trước khi lên lớp ( theo tổ phân công )
- Đôn đốc và kiểm tra chặt chẽ các bộ phận và nề nếp học sinh . Phối hợp Đoàn Thanh Niên thực hiện ổn định lâu dài và đạt hiệu quả nhiệm vụ.
- Đảm bảo cơ sở vật chất, phòng học , đèn, cảnh quan sư phạm, vệ sinh trường lớp.
- Có biện pháp theo dõi, giám sát tình hình học sinh ở các quán gần trường.
- Đảm bảo tốt công tác vệ sinh trường, lớp.
- Dự giờ đột xuất ít nhất 1 tiết/ tổ/tuần.
- Hổ trợ nhiệm vụ khi đ/c Trí khi đi học.
- Phối hợp BGH, GVBM, GVCN, Đoàn thanh niên xử lý trực tiếp những vi phạm của học sinh và trả bài đối với học sinh không thuộc bài.
 
           Nơi Nhận :
            - Sở giáo dục : Báo cáo                                                          HIỆU TRƯỞNG
            - BGH : thực hiện.
            - UNND xã, Huyện.
            - Ban đại diện CMHS,
            - Tổ trưởng: Thực hiện.                                                           
            - Đoàn, công Đoàn :phối hợp                                                      Võ Nhật Trí          
            - Niêm yết .     
            - Lưu VT.                                                                                  

Nguồn tin: Trường THPT Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn