15:57 ICT Thứ tư, 23/04/2014

Trang nhất » Danh mục » Kế hoạch nhà trường » Hiệu trưởng

Kế hoạch phòng trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực" Năm học 2011-2012

Thứ hai - 13/02/2012 10:09

    SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THPT BẢO LÂM                                    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                     ========                                                   =====o0*0o=====
Số:        /QĐ-THPTBL                                           Bảo Lâm, ngày 18  tháng 09 Năm 2011

                                                QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2011-2012”

     
Căn cứ chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT ngày 22/07/2008 của Bộ GD&ĐT V/v phát động phong trào thi đua “trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2010-2011”

Căn cứ kế hoạch số 317/KH-BGD&ĐT ĐT ngày 22/07/2008 của Bộ GD&ĐT V/v triển khai phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2010-2011”.

            Căn cứ công văn số Số:  1016/SGDĐT-GDTrH  ngày 27 tháng 09  năm 2011 “V/v: Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011 – 2012” của SD&ĐT Lâm Đồng.
Căn cứ hướng dẫn năm học 2011-2012 của Bộ GD&ĐT.
            Xét đề nghị của hội đồng liên tịch Trường THPT Bảo Lâm:
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẢO LÂM

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay thành lập lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2011-2012” gồm các ông bà có tên sau đây: 

1. Ông Võ Nhật Trí                 - Hiệu trưởng             - Trưởng ban
2. Ông Hứa Văn Hiệp             - P.Hiệu trưởng          - P. Trưởng ban.
3. Ơng Phạm Trung Thành      - P.Hiệu trưởng          - P. Trưởng ban.
4. Bà Phan Thị Lịch                - CT CĐCS                 - P. Trưởng ban.
5. Ông Nguyễn Văn Tuân        - Bí thư Đoàn trường   - P. Trưởng ban.
6. Ông Nguyễn Thành Khánh   - TTCM                       - Thành viên.
7. Ông Lục Công Hàm            - TTCM                        - Thành viên.
8. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy  - TTCM                        - Thành viên.
9. Ông Mai Danh Bùi               - TTCM                       - Thành viên.
10. Ông Nguyễn Quốc Hùng    - TTCM                       - Thành viên.
11. Bà Đỗ Thị Đông                 - TTCM                       - Thành viên.
12. B Huỳnh Thị Thy                - TTCM                       - Thnh vin.
13. Ông Nguyễn Văn Minh       - TTCM                        - Thành viên.
14. Ông Nguyễn Chí Văn         - TTCM                        - Thành viên.
15. Ông Nguyễn Lương Quang       - Ban Đại diện Hội CMHS   - Thành viên.
ĐIỀU II: Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2011-2012” có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, tổ chức thực hiện, đúc rút kinh nghiệm, phải có sơ kết, tổng kết và xét thi đua – khen thưởng, đề xuất thi đua lên Ban chỉ đạo cấp trên cho từng năm học theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
ĐIỀU III: Các ông bà có tên như Điều 1, kế toán – tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
Nơi gửi:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD-ĐT Lâm Đồng }B/c.
- Như Điều 1 } T/hiện.
- Lưu VP.
                                         

 

 


SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BẢO LÂM                                        Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc
  ==============                                                   ======o0*0o======
Số:       /KHTĐ-THPTBL
 

Bảo Lâm, ngày 29  tháng 09 năm 2011

 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2011-2012”
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Thực hiện công văn số Số:  1016/SGDĐT-GDTrH  ngày 27 tháng 09  năm 2011 “V/v: Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011 – 2012” của SD&ĐT Lâm Đồng.
- Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012 của trường THPT Bảo Lâm.
- Nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc, chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Huyện Bảo Lâm, 15 năm thành lập trường THPT Bảo Lâm ( 2014). Phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo trong tuổi trẻ học đường; thông qua các hoạt động học tập và vui chơi lành mạnh góp phần định hướng lối sống đẹp, ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của địa phương, quê hương, đất nước.
- Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh; khơi gợi tính chủ động, niềm tự hào của những công dân trẻ, làm cho học sinh yêu trường mến lớp, hình thành thái độ học tập tích cực.
Ban giám hiệu trường THPT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”năm học 2011-2012.
II. NỘI DUNG:
1. XÂY DỰNG TRƯỜNG,  LỚP XANH-SẠCH-ĐẸP-AN TOÀN
1.1 Xây dựng nhà trường
Giáo dục ý thức giữ gìn, tôn tạo cảnh quan môi trường, vệ sinh công cộng và bảo vệ tài sản của nhà trường. Thực hiện tốt nội qui nhà trường, không có hành động vui chơi, sinh hoạt thiếu an toàn.
Tổ chức thực hiện:
- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn trường lớp xanh-sạch-đẹp. Phê phán những biểu hiện thiếu an toàn trong sinh hoạt và vui chơi trong nhà trường.
- Tổ chức tốt lao động vệ sinh phòng học hàng ngày. Thực hiện “Ngày lao động xanh” trong khuôn viên nhà trường vào ngày thứ bảy hàng tuần. Giữ gìn và chăm sóc tốt cây xanh. Mỗi tuần có hai lớp lao động công ích.
- Không sử dụng bút xóa, kẹo cao su. Thực hiện tốt việc phân loại rác.
- Thực hiện tốt việc cung cấp nước uống đảm bảo chất lượng cho học sinh.
1.2 Xây dựng lớp học
Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không viết vẽ trên bàn, trên tường. Xem lớp học là ngôi nhà thân yêu của mình, sống và học tập hàng ngày.
 Tổ chức thực hiện:
- Tổ chức trang hoàng lớp học đẹp, khoa học, thực hiện bảng tin lớp. Các lớp phân công trực vệ sinh hàng ngày sạch sẽ. Thực hiện tốt phong trào “lớp tự quản”.
- Thực hiện tốt đồng phục của học sinh. Đảm bảo tính trẻ trung của tuổi học trò, năng động và mang nét riêng của nhà trường.
 
2. DẠY VÀ HỌC CÓ HIỆU QUẢ
Thực hiện tốt cuộc vận động”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
2.1 Đối với giáo viên:
a. Công tác giảng dạy:
- Nắm vững phương pháp và nghiệp vụ giảng dạy. Hiểu và thực hiện đúng qui chế chuyên môn.
- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực của học sinh, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học. Tạo bầu không khí thân thiện, thiết kế và hướng dẫn học sinh làm đồ dùng dạy học. khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thức vươn lên của học sinh.
b. Tinh thần tự học và sáng tạo:
- Nhà trường phát động và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất một chuyên đề trong năm học. Thực hiện tốt thao giảng dự giờ trong toàn thể giáo viên.
- Tích cực tham gia phong trào thi giáo viên giỏi, đăng ký và viết sáng kiến kinh nghiệm.
- Ứng dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy.
2.2 Đối với học sinh:
- Xác định động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Phát huy tính tích cực và chủ động trong học tập.
- Tích cực đổi mới phương pháp học tập. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh trao đổi kinh nghiệm học tập, giúp bạn cùng tiến bộ.
- Tham gia làm ĐDDH với giáo viên bộ môn. Khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến và cùng với các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học.
2.3 Đối với cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ:
- Nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ và tạo bầu không khí thân thiện trong quan hệ với học sinh. Không ngừng học tập nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác phục vụ giảng dạy và học tập.
- Ứng dụng tốt CNTT trong quản lý. Đi đầu gương mẫu trong thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ của nhà trường với tính chuyên nghiệp cao nhất.
3. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
          Tăng cường rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động. Giúp các em có những kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
 Tổ chức thực hiện:
- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu và trao đổi trong các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp. GVCN phối hợp tốt với cha mẹ học sinh để tăng cường giáo dục lễ giáo cho các em. Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động tập thể giúp các em có dịp tham gia để phát huy tính tích cực, chủ đông và rèn luyện kỹ năng sống.
- Tổ chức các buổi tham quan học tập ngoại khóa theo các môn học.
 - Duy trì tốt hoạt động của các CLB môn học, phụ trách tình nguyện, các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương…
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VUI TƯƠI, LÀNH MẠNH
4.1 Tổ chức các hoạt động thể thao:
- Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng cấp trường,các hoạt động TDTT  vào các ngày lễ 20/11, mùng 10 tháng 3.
- Phát động toàn thể học sinh chọn môn thể thao yêu thích để rèn luyện. Có hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá.
4.2 Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ
- Thực hiện tốt bảng thông tin trong Đoàn, các bảng tin của trường. Giao Đoàn thanh niên thực hiện chương trình phát thanh thanh niên vào 15 phút giữa giờ.
- Thực hiện diễn đàn “Nghe thanh niên nói, nói thanh niên nghe”; Và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.
- Phát động các chi đoàn sưu tầm các bài hát dân ca, trò chơi dân gian. Tổ chức biểu diễn các bài hát,các trò chơi dân gian trong Lễ hội khai trường, các buổi sinh hoạt đầu tuần (1 lần / tháng). Bình chọn những bài hát hay, những trò chơi có tính thu hút và khả thi để dự thi cấp Tỉnh vào tháng 2,3/2012.
- Tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ vào các dịp như: Lễ hội khai trường, 20/ 11, mừng Đảng, mừng xuân, Lễ Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 …
5.Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương
- Giao Đoàn trường đảm nhận hàng tháng tổ chức về nguồn – thăm hỏi gia đình TB-LS.
- CLB Sử tổ chức cho học sinh tham quan học tập ngoại khóa: một số di sản văn hóa trong tỉnh.
III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo nhà trường
Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 gồm: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, thanh tra, các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chủ nhiệm.
Ban chỉ đạo quán triệt chủ trương, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức đăng ký thi đua
   Mỗi tổ bộ môn có kế hoạch hành động, tổ chức thảo luận nội dung, biện pháp thực hiện và đăng ký thi đua trong Hội nghị CBCC.
Mỗi lớp tổ chức đăng ký thi đua ngay từ đầu năm học và được dán công khai trên bảng thông báo của nhà trường.
3. Sơ, tổng kết phong trào thi đua
Hàng tháng Ban chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề ra chương trình hành động.
Kết thúc HK1: Sơ kết phong trào thi đua.
Kết thúc năm học: Tổng kết phong trào thi đua.
  Qua sơ, tổng kết Ban chỉ đạo bình chọn cá nhân, tổ có thành tích xuất sắc đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng và đây cũng là một trong những thành tích để xét đề nghị khen thưởng lên cấp trên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012.
                      
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nguồn tin: Trường THPT Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết